Boomerang เพิ่มช่องทางใหม่ สะดวกจ่าย ใกล้ทุกเวลา ที่ "เคาน์เตอร์ เซอร์วิส"


เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น วันนี้ลูกค้า Boomerang สามารถชำระค่าบริการสินค้าได้ที่ "เคาน์เตอร์ เซอร์วิส" ทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง! กับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกสินค้าและได้รับเลขที่ใบสั่งซื้อเรียบร้อย ให้เลือกที่ PROCEED TO COUNTER SERVICE PAYMENT 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสรุปรายละเอียดข้อมูล กรอกข้อมูล และกดปุ่ม " ยืนยันการชำระ" เพื่อไปยังหน้าใบแจ้งการชำระเงิน


Go to TOP