"ในดวงใจนิรันดร์" ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการแสดงความความจำนงเพื่อสาธารณะ

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เหรียญที่ระลึก "ในดวงใจนิรันดร์" ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการแสดงความความจำนงเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน และองค์กรสาธารณะต่างๆ

Go to TOP