เหรียญที่ระลึก: เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ (เนื้ออัลปาก้า) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ (เนื้ออัลปาก้า)

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 699.00
 • Our Price (Baht) : 699.00
 • Promotion Price (Baht) : 399.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญนั่งบัลลังก์ ขนาดกว้างด้านล่าง 2.8 ซ.ม. กว้างด้านบน 2.4 ซ.ม. และสูง 4.0 ซ.ม.รุ่นนี้มีประสบการณ์มาแล้วเพราะสร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์มหากุศลจากมวลสารที่ดีเยี่ยม เรียกชื่อเต็มเหรียญรุ่นนี้ว่า ''เหรียญทรงเสมา(อาร์ม)ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี'' ในวันที่ 9 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ขอบรมราชานุญาตจัดสร้าง พระบรมรูป(อย่างหนึ่ง)และเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯออกแบบโดยกรมศิลปากร เหรียญ เสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯด้านหน้าเป็นพระบรมสาทิสลักษ์ประทับ เหนือพระที่นั่งพุดตาลกาญจนสิงหาส์บนบัลลังก์มีข้อความว่า ''พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช'' ด้านหลังเป็นรูปสัญลักษณ์ตราจักรีโดยมีข้อความว่า ''พ.ศ.2539'' ซึงจัดสร้างทั้งหมด 3 ชนิด คือ
   1.เนื้อทองมี 2 เนื้อคือเนื้อทองสัมฤทธิ์จัดสร้างจำนวน 25,390 เหรียญ ราคาเหรียญละ 5,999 บาท และเนื้อทองคำขัดเงาน้ำหนักเหรียญละ 15 กรัมสร้าง จำนวน 25,390 เหรียญ 
   2.เนื้อเงินขัดเงาน้ำหนักเหรียญละ 8 กรัม สร้างจำนวน 5,000,000 เหรียญ 
   3.เนื้ออัลปาก้า สร้างจำนวน 5,000,000 เหรียญ
   --------------------------------------------------------------------
   การสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปีผู้จัดสร้างได้นำเนื้อโลหะชนวนมวลสารโลหะจากพิธีสำคัญๆ เช่น ชนวนโลหะพระกริ่งดำรงราชานุภาพในงาน 100 ปี กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2533 และชนวนโลหะพระนิโรคันตรายที่กระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วประเทศจัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 และแผ่นจารอาคมจากพระเกจิอาจารย์ทุกภาคทั่วประเทศทั้งนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีเจริญจิตภาวนาด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร การจัดสร้างเหรียญครั้งนี้ เหรียญ มีราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดีและเฉลิม พระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดกาลนาน รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยพระราชกุศลมูลนิธิชัยพัฒนา
Go to TOP