วัตถุมงคล: พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน (เนื้อผงสีดำ) พิมพ์ใหญ่ | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

วัตถุมงคล: พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน (เนื้อผงสีดำ) พิมพ์ใหญ่

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 0.00
 • Our Price (Baht) : 999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   วัตถุมงคล: พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน (เนื้อผงสีดำ)

   - ขนาดฐาน 2.3 ซม. สูง 3.2 ซม.

   พระกำลังแผ่นดิน (สมเด็จจิตรลดา 2) จัดสร้างในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (กาญจนาภิเษก) มวลสารศักดิ์สิทธิ์ มหามงคลแห่งแผ่นดิน
   -สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองนำฤกษ์
   -สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2539 เวลา 15.19 น.
   -อธิษฐานจิตนำโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระเถระ พระเกจิคณาจารย์รวม 109 รูป (มีทั้งพระป่ากรรมฐานและเกจิดังยุคนั้นมากมาย) และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารอบพระอุโบสถอีกกว่า 1,000 รูป
   -รายนามพระเถระ-พระเกจิ (บางส่วน) มีดังต่อไปนี้
   -พระวิสุทธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อพลอย) วัดเทพธิดาราม กทม. 
   -พระวิสุทธาธิบดี (หลวงพ่อวีระ) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
   -พระเทพศีลวิสุทธิ์ (หลวงพ่อบุญเลิศ) วัดอรุณราชวราราม กทม. 
   -พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
   -พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่ออุบล) วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. 
   -พระราชสุวัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
   -พระราชพิพัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อพลายงาม) วัดราชสิทธาราม กทม.
   -พระราชอุดมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
   -พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
   -พระวิสุทธาจารคุณ (หลวงพ่อเกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   -พระวิมลธรรมญาณเถระ (หลวงพ่อทองบัว) วัดโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่
   -พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อจารุ) วัดเวฬุราชิณ กทม.
   -พระมงคลชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อสำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
   -พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม
   -พระโสภณพัฒโนดม (หลวงพ่อเจริญ) วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
   -พระชินวงศ์พิพัฒน์ (หลวงพ่อระเบียบ) วัดชิโนรส กทม.
   -พระวิโรจนญาณวงศ์ (หลวงพ่อโรจน์) วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
   -พระโสภณธรรมวงศ์ (หลวงพ่อทองสืบ) วัดอินทรวิหาร กทม.
   -พระปกิตพุทธศาสน์ (หลวงพ่อสุชาติ) วัดบวรนิเวศ กทม.
   -พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
   -พระครูอินทคณานุสิชฌน์ (หลวงปู่เจ๊ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี
   -พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (ครูบาหน่อย) วัดบ้านปง จ.เชียงใหม่
   -พระครูกาญจนโนปมคุณ (หลวงพ่อลำไย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
   -พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
   -พระครูสุนทรจริยาวัตร (หลวงพ่อม่วง) วัดยางงาม จ.ราชบุรี
   -พระครูฐาปนกิจสุนทร (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม
   -พระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
   -พระครูปรีชาวุฒิคณ (หลวงพ่อฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
   -พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
   -พระครูภาวนาวิกรม (หลวงพ่อทองเหมาะ) วัดปราสาททอง จ.สุพรรณบุรี
   -พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี 
   -พระครูนิยุตธรรมสุนทร (หลวงพ่อยิด) วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   -พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (หลวงพ่อเชิญ) วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
   -พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบเจา จ.พระนครศรีอยุธยา
   -พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพ่อมี) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
   -พระครูวิหารกิจจานุยุต (หลวงพ่ออุไร) วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา
   -พระครูพิศาลพรหมจรร (หลวงพ่อสวัสดิ์) สำนักสงฆ์กรรมฐานเม้าสุขา จ.ชลบุรี
   -พระครูวิมลสีลาภรณ์ (หลวงพ่อพูลทรัพย์) วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
   -พระครูธรรมจักรชโยดม (หลวงพ่อผล) วัดดักคะนน จ.ชัยนาท
   -พระครูนิมมานการโสภณ (ครูบาสร้อย) วัดมงคลคีรีเขต จ.ตาก
   -พระครูประดิษฐ์วรคุณ (หลวงพ่อจวง) วัดเสนานฤมิตร จ.สระบุรี
   -พระครูจันทรคุณวัฒน์ (หลวงพ่ออำพา) วัดน้ำวน จ.ปทุมธานี
   -พระครูโสภณธณรมสาคร (หลวงพ่ออาบ) วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
   -พระครูกัลยาณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อณรงค์) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
   -พระครูวิจิตรนวการ (หลวงพ่อทองปลิว) วัดโคนอน กทม.
   -พระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์) วัดศรีนวลธรรมวิมล กทม.
   -พระครูวรพรตสิทธิพงษ์ (หลวงพ่อสุกิจ) วัดวรจรรยาวาส กทม.
   -พระอธิการหลิว ปุณณฺโก (หลวงพ่อหลิว) วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม
   -พระวชิรราชมานิต (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม.
   -พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว) วัดปรีดาราม
   -พระครูปุริมานุรักษ์ (หลวงพ่อพูล) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 
   -พระครูวรเวทนิวิธ (หลวงพ่อสนิท) วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
Go to TOP