วัตถุมงคล: เหรียญทรงผนวชที่สุดแห่งค่านิยมสูงสุด บูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 2550 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

วัตถุมงคล: เหรียญทรงผนวชที่สุดแห่งค่านิยมสูงสุด บูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวรวิหาร ปี 2550

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
  • SRP (Baht) : 1,900.00
  • Our Price (Baht) : 1,899.00
  • Promotion Price (Baht) : 999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
  • Release Date : 00/00/0000
  • Credits
    • Synopsis :
      เหรียญในหลวง ทรงผนวช วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2499 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช ผู้ที่ทรงนิยมนับถือโดยวิสาสะอันสนิท และทรงถือว่ามีคุณูปการส่วนพระองค์มากทรงประชวรลงพระอาการเป็นที่น่าวิตก แต่ด้วยเดชะบุญได้หายประชวรอย่างน่าประหลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริว่า ถ้าได้ทรงผนวชโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว จะสมพระราชประสงค์ในอันที่จะได้ทรงแสดงพระราชคารวะและศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างดี แล้วในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 พระองค์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีพระสมณนามว่า 'ภูมิพโล' และทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร สำหรับ 'เหรียญทรงผนวช' ถึงแม้ไม่ได้จัดสร้างในวโรกาสเดียวกันก็ตาม แต่ก็นับเป็นเหรียญที่ทำให้น้อมระลึกถึงพระราชพิธีสำคัญแห่งประวัติศาสตร์เมื่อครั้งอดีตได้เป็นอย่างดี เหรียญนี้จัดสร้างในปี พ.ศ.2508 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสที่มีพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้า มหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศล 4 อย่าง อันเรียกว่า 'จาตุรงคมงคล' และได้มีการจัดพิมพ์ 'หนังสือจาตุรงคมงคล' แจ้งหมายกำหนดการและกำหนดการพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงปฏิบัติ ปรากฏในหัวข้อเรื่องที่ 4 ตอนหนึ่งเอ่ยถึงที่มาของ 'เหรียญทรงผนวช' ไว้ดังนี้ 'อนึ่ง ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวช ซึ่งมีพระเจดีย์อยู่อีกด้านหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานจาตุรงคมงคลนี้ เหรียญที่สร้างขึ้นนี้มีรูปกลมขนาดเหรียญบาท ด้านที่มีพระบรมรูปทรงผนวช มีพระปรมาภิไธยซึ่งเป็นลายพระหัตถเลขาทรงไว้ในสมุดทะเบียนวัดว่า 'ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ภูมิพโล' อยู่ภายใต้พระบรมรูป (ถ่ายทำจากลายพระหัตถ์ตามจริง) เบื้องบนมีอักษรว่า 'ทรงผนวช 2499' ส่วนอีกด้านหนึ่งมีรูปพระเจดีย์มีรูปพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร มีอักษรเป็นวงกลมที่ขอบเหรียญว่า 'เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศ 29 สิงห์ 2508 ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา' 'เหรียญทรงผนวช' แบ่งได้เป็น 2 บล็อก คือ บล็อกธรรมดา (บล็อกปกติ) และ บล็อกนิยม (มีรอยเว้าที่ขอบเหรียญตรงหูห่วง) เป็นเหรียญที่นับวันจะยิ่งทรงคุณค่ายิ่งขึ้น รวมถึงพุทธลักษณะอันสวยงาม ถึงแม้ในสมัยนั้นจำนวนการสร้างค่อนข้างมาก แต่ก็เป็นที่นิยมแสวงหาGo to TOP