เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 20 บาท 80 ปี กรมสรรพากร ปี 2538 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 20 บาท 80 ปี กรมสรรพากร ปี 2538

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 399.00
 • Our Price (Baht) : 399.00
 • Promotion Price (Baht) : 229.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 20 บาท 80 ปี กรมสรรพากร ปี 2538 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กรมสรรพากร ชนิดเงิน
   ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "วปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ 
   ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของกรมสรรพากร ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๘๐ ปี กรมสรรพากร ๒กันยายน ๒๕๓๘" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคา โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างที่สองข้าง 
Go to TOP