เหรียญที่ระลึก: พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ รัชกาลที่ 9 (5 ธันวาคม 2554) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ รัชกาลที่ 9 (5 ธันวาคม 2554)

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 1,299.00
 • Our Price (Baht) : 1,299.00
 • Promotion Price (Baht) : 599.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม 2554  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กรมธนารักษ์จึงได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

   ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ

   ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" Go to TOP