แสตมป์: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมกรอบสะสมสุดพิเศษ | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

แสตมป์: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมกรอบสะสมสุดพิเศษ

Format: Postage Stamp
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
  • SRP (Baht) : 1,499.00
  • Our Price (Baht) : 1,499.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
  • Release Date : 00/00/0000
  • Credits
    • Synopsis :


      แสตมป์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary) เป็นงานฉลองที่ประกอบด้วยรัฐพิธี ราชพิธี และราษฎรพิธี เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
Go to TOP