เหรียญที่ระลึก: เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ตรังเกมส์ ครั้งที่ 38 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ตรังเกมส์ ครั้งที่ 38

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 3,999.00
 • Our Price (Baht) : 3,999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ 9-19 กันยายน 2552 ณ จังหวัดตรัง

   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ตรังเกมส์" ซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 กันยายน 2552 นั้น นับเป็นครั้งที่ 38 แล้ว ที่กีฬาระดับประเทศรายการนี้ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมา โดยแต่ละจังหวัดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ "ตรังเกมส์" การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดตรัง ภายใต้คำขวัญที่กำหนดให้เป็นเกมส์แห่ง "สปีริตและมิตรภาพ" (Spirit & Friendship) มุ่งเน้นการรวมพลังคนเก่ง คนดีของเมืองตรัง สู่ตรังเกมส์ สร้างค่านิยมใหม่และจุดเน้นคือ ความมีมาตรฐานการจัดการแข่งขันนักกีฬายึดมั่นในกฎกติกา พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศสู่สากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมความรักความผูกพันและสามัคคีของคนในชาติ
Go to TOP