เหรียญที่ระลึก: เหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื้อเงิน (30 พฤษภาคม 2557) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื้อเงิน (30 พฤษภาคม 2557)

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 9,999.00
 • Our Price (Baht) : 9,999.00
 • Promotion Price (Baht) : 5,299.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญที่ระลึกในหลวง 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื้อเงิน (30 พฤษภาคม 2557) 

   เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมีองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมี นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ  และทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์  บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์  ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสั่งจองสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

   สำหรับรูปแบบของเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะพิเศษโดดเด่นคือ  ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ผู้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมีนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ ด้านหลังกลางเหรียญประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งย่อมาจาก "มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาธิราช" อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อประจำพระองค์  และรอบริมเหรียญสลักข้อความอันเป็นที่ระลึกว่า  "๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗"Go to TOP