เหรียญที่ระลึก: เหรียญ NIDA ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 43 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5 ธันวาคม 2553 เนื้อทองแดงขัดเงา | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ NIDA ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 43 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5 ธันวาคม 2553 เนื้อทองแดงขัดเงา

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 2,999.00
 • Our Price (Baht) : 2,999.00
 • Promotion Price (Baht) : 1,699.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาสถาบันและเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้ง สถาบันฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   รูปแบบเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
   เหรียญที่ระลึกรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านสูง 2.8 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านหลังมีตราพระบรมราชโองการ จารึกข้อความบางตอนจาก พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

   เหรียญที่ระลึกสร้างเป็นแบบขัดเงา สร้างด้วยเนื้อโลหะประเภททองแดงGo to TOP