เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 50 บาท 150 ปี โรงกษาปณ์ (นิเกิล) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 50 บาท 150 ปี โรงกษาปณ์ (นิเกิล)

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 499.00
 • Our Price (Baht) : 499.00
 • Promotion Price (Baht) : 299.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 50 บาท 150 ปี โรงกษาปณ์ ปี 2553

   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี โรงกษาปณ์

   เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงโปรดให้ก่อตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการ

   ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์แห่งแรกที่ตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ในปี พ.ศ. 2403 เพื่อผลิตเงินเหรียญแบนตามลักษณะสากลนิยม

   ส่งผลให้โรงกษาปณ์มีบทบาทความสำคัญ ต่อระบบเงินตราและเศรษฐกิจของประเทศสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน และมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จวบจนรัชสมัยรัชกาลปัจจุบัน

   รายละเอียด

   ด้านหน้า - กลางเหรียญ มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย

   ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ประดับดาราไอราพตดารานพรัตน

   ทรงสายสะพายพร้อมดาราเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ลอดร์ นาซิยอนาล เดอ ลา เลฌียง ดอเนอร์ (L' Ordre National de la Legion d' Honneur) ชั้นกร็องครัว (Grand Croix) ของฝรั่งเศส

   และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ

   ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับดาราจักรีและสายสร้อยจุลจอมเกล้า

   ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

   ด้านหลัง - กลางเหรียญมีรูปโรงกษาปณ์ปัจจุบัน เบื้องบนรูปโรงกษาปณ์ปัจจุบันมีข้อความว่า "โรงกษาปณ์" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"

   โดยมีลายดอกประจำยามคั่น ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง โดยรอบรูปโรงกษาปณ์ปัจจุบันมีรูปโรงกษาปณ์แห่งแรก โรงกษาปณ์แห่งที่สอง โรงกษาปณ์แห่งที่สาม และโรงกษาปณ์แห่งที่สี่

   ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "150 ปี" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "50 บาท" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พ.ศ. 2403" ด้านขวามีข้อความว่า "พ.ศ. 2553"

   เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร

   น้ำหนัก 21 กรัม

   ลักษณะ เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

   วันที่ประกาศใช้ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

   ชนิดราคา 50 บาท

   ส่วนผสม : นิเกิ้ล ร้อยละ 25 ทองแดง ร้อยละ 75

   ปีที่ผลิต : 2553Go to TOP