เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 20 บาท รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2551 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 20 บาท รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2551

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 399.00
 • Our Price (Baht) : 399.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

   เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมเผยแพร่บทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการทำฝนหลวง ทรงเป็นนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ ผลงานของพระองค์ท่านทดลองแล้ว ได้ประโยชน์และมีผลในการปฏิบัติได้จริง มีคุณค่าในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโลก

   ด้านหน้า
   กลางเหรียญมีพระรูปพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

   ด้านหลัง
   กลางเหรียญมีข้อความว่า "AWARDED TO HIS MAJESTY King Bhumibol Adulyadej BANGKOK 2008" และข้อความบอกราคาว่า 20 บาท โดยลำดับ เบื้องบนข้อความมีรูปเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า

   ส่วนผสม
   - ทองแดง 75
   - นิกเกิล 25Go to TOP