วัตถุมงคล: พระพุทธนราวันตบพิธ เทิด ธ 72 พรรษา พ.ศ.2542 เนื้อผง | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

วัตถุมงคล: พระพุทธนราวันตบพิธ เทิด ธ 72 พรรษา พ.ศ.2542 เนื้อผง

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 0.00
 • Our Price (Baht) : 1,099.00
 • Promotion Price (Baht) : 799.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   วัตถุมงคล: พระพุทธนราวันตบพิธ เทิด ธ 72 พรรษา พ.ศ.2542 เนื้อผง

   - ขนาดฐาน 1.2 ซม. สูง 3.2 ซม.

   - ในวาระอันเป็นมิ่งมงคลสมัยอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนราวันตบพิธ พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พสกนิกรได้สักการะบูชา โดยนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

   - พระพิมพ์พระพุทธนราวันตบพิตร เป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร เนื้อผง ขนาดสูง ๓.๒ เซนติเมตร ด้านหลังประดิษฐาน ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุ ๗๒ พรรษา เนื้อพระประกอบ ด้วยมวลสารจากสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพาน จากประเทศเนปาลและอินเดีย และจากวัดสำคัญและเก่าแก่หลายแห่งในประเทศศรีลังกา จีนและญี่ปุ่น รวมทั้ง มวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดสำคัญๆทั่วประเทศ ผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ที่เคารพบูชาทั่วพระราชอาณาจักร ที่สำคัญยิ่งก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯพระราชทานเส้นพระเจ้า (พระเกศา) และจีวร เมื่อครั้งทรงผนวช และมวลสารส่วนพระองค์ (ผงจิตรลดา)

   - โดยพระราชทานผ่านสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช อัญเชิญมาผสมอยู่ในเนื้อพระพุทธนราวันตบพิธนี้ด้วย พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก พระพุทธนราวันตบพิธ จัดสร้างโดยมูลนิธิชัยพัฒนาGo to TOP