เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 6 รอบในหลวงร้อยใจปวงประชาร่วมใจมาบริจาคโลหิต ปี 2541-2542 | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 6 รอบในหลวงร้อยใจปวงประชาร่วมใจมาบริจาคโลหิต ปี 2541-2542

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 799.00
 • Our Price (Baht) : 799.00
 • Promotion Price (Baht) : 599.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญ 6 รอบในหลวงร้อยใจปวงประชาร่วมใจมาบริจาคโลหิต ปี 2541-2542
   ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 2.3 ซม.

   ด้วยในปีพุทธศักราช 2541-2542 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ "6 รอบในหลวง ร้อยใจปวงประชา ร่วมใจมาบริจาคโลหิต" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก  3  เดือน หากประชาชนร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเช่นนี้  จะส่งผลให้ปริมาณโลหิตมีเพียงพอใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Go to TOP