หนังสือ ทรงพระผนวช (ปกอ่อน) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

หนังสือ ทรงพระผนวช (ปกอ่อน)

Format: Book
UPC: 9786169070641
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 290.00
 • Our Price (Baht) : 290.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 15/07/2017
 • Package : Book จำนวน 176 หน้า ขนาด 6.80 x 9.50 นิ้ว
 • Credits
  • Studio : สำนักพิมพ์แสงแดด
  • Synopsis :
   เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2499 อันเป็นวันมหามงคลยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นองค์พระราชอุปัธยาจารย์ ซึ่งพระราชพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนั้น จัดเป็นพระราชพิธีมหามงคลครั้งยิ่งใหญ่

   หนังสือทรงพระผนวชเล่มนี้ ได้นำเสนอรายละเอียด และภาพเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งทรงพระผนวชไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่พระราชดำริในการที่จะเสด็จทรงพระผนวช ภาพบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และภาพในอิริยาบถที่สะท้อนให้เห็นพระเมตตาอันใหญ่หลวง อย่างหาที่สุดมิได้

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชดำริในการออกทรงพระผนวช ซึ่งขณะนั้นมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนรายละเอียดการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆ ในการพระราชพิธีทรงพระผนวช จนลุถึงเหตุการณ์วันพระราชพิธีบรรพชาอุปสมบท นอกจากนี้ยังรวบรวมนำเอาธรรมะที่ทรงสดับขณะครองสมณเพศไว้อย่างครบถ้วน

   รายละเอียดหนังสือทรงพระผนวช
   - ทรงพระผนวช ปฐมบท
   - บทที่ 2 พระราชพิธีบรรพชาอุปสมบท
   - บทที่ 3 พระราชกรณียกิจในขณะทรงพระผนวช
   - บทที่ 4 ทรงลาพระผนวช
   - บทที่ 5 ทรงสดับธรรมะ
   - วัดบวรนิเวศวิหาร
   - พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรนิเวศวิหาร
   - เหรียญทรงพระผนวชGo to TOP