เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 9 หลัง ภปร. ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี2539 เนื้อทองแดง | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 9 หลัง ภปร. ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี2539 เนื้อทองแดง

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 0.00
 • Our Price (Baht) : 299.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญที่ระลึก: เหรียญรัชกาลที่ 9 หลัง ภปร. ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี 2539 เนื้อทองแดง ขนาดเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.

   มหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.๒๕๓๙ นำความปลาบปลื้มยินดีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ พระศาสนา และพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชพิธีกาญจนาภิเษกถือเป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง

   ในครั้งนั้นได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ หรือ เหรียญราชพิพัฒน์ ๕๐ ปี ภปร. มอบให้เป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยพระบรมราชานุญาตออกแบบและผลิตโดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพระภาวนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐๙ รูป
Go to TOP