หนังสือ ธ สถิต ในธรรม นิรันดร์ (ค่าจัดส่ง 100/ชุด) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

หนังสือ ธ สถิต ในธรรม นิรันดร์ (ค่าจัดส่ง 100/ชุด)

Format: Book
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 999.00
 • Our Price (Baht) : 999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 23/10/2017
 • Package : Book
 • Credits
  • Actors : ธ สถิต ในธรรม นิรันดร์
  • Studio : GM Multimedia Group
  • Synopsis :

   ธ สถิต ในธรรม นิรันดร์

   นี่คือหนังสือทรงคุณค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่ผู้ที่คุณรักและเคารพนับถือ 
   หรือเพื่อเป็นของสะสมส่วนตัว พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   รัชกาลที่ ๙ ทรงพระผนวช และมีพระราชดำรัสสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์ 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นพุทธมามกะ
   และทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระบรม
   สาทิสลักษณ์ในภาคทรงพระผนวชจำนวน ๙ องค์ และอีก ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์ จาก ๗๔ ศิลปิน
   ในภาคมีพระราชดำรัสสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์

   หนังสือกว้าง ๑๐.๕ นิ้ว ยาว ๑๓ นิ้ว
   ๒๓๖ หน้า ปกแข็ง มีแจ็คเก็ตหุ้ม Go to TOP