การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านได้ลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, รูปแบบการชำระเงิน และรหัสผ่านได้โดย Login เข้าสู่ระบบ Member Service ก่อนหลังจากนั้นท่านจะเห็นเมนูสำหรับการแก้ไขข้อมูล โดยแสดงดังรูปด้านล่างนี้Edit My Info เป็นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
Edit My Payment เป็นการเปลี่ยนวิธีชำระเงิน (สำหรับลูกค้าต่างประเทศจะกำหนดเป็นชำระโดย Credit Card เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น)
Edit My Password เป็นรหัสผ่าน (UserName จะไม่สามารถเปลี่ยนได้)

Go to TOP