ระบบ Back Order
ในการสั่งซื้อสินค้าหากมีบางรายการไม่มีสินค้าในสต็อก ระบบจะจัดเก็บรายการนั้นๆไว้ในส่วนของ Back Order ไว้ก่อน เพื่อทางเราจะได้ดำเนินการจัดสั่งสินค้าจากผู้ผลิตให้ท่านต่อไป

หรือในกรณีที่ท่านระบุเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า ว่า ให้จัดส่งสินค้าทั้งหมดมาพร้อมกันใน 1 รอบบิลล์ หากมีบางรายการไม่มีสินค้าในสต็อก ระบบจะจัดเก็บรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อทั้งหมด ลงในส่วนของ Back Order

ท่านสามารถตรวจสอบรายการสินค้าใน Back Order ได้โดยการ Login เข้าสู่ระบบ Member Service แล้วเลือก Check Back Order ตัวอย่างหน้าจอระบบ Back Order จะเป็นดังรูป


A1
เป็นส่วนที่ให้ท่านระบุเงื่อนไขสถานะของ Order เพื่อสำหรับแสดงผล (ในส่วนของสถานะจะอธิบายในลำดับต่อไป)
A2
คอลัมน์ที่จะแสดงสถานะของรายการนั้นๆ เช่น 1-NEW , 2-COMPLETED เป็นต้น (ในส่วนของสถานะจะอธิบายในลำดับต่อไป)
A3
Group No. ในส่วนของคอลัมน์ Group No. จะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อ ท่านได้ระบุเงื่อนไขในตอนชำระเงินว่า ให้จัดส่งสินค้าทั้งหมดมาพร้อมกันใน 1 รอบบิลล์ และมีบางรายการไม่มีสินค้าในสต็อก ระบบจะจัดเก็บรายการทั้งหมดลงใน Back Order พร้อมทั้งออกหมายเลข Group No. ลงในรายการสั่งซื้อนั้นๆ เป็นเลขชุดเดียวกันทั้งหมด

แต่หากท่านเลือก ทยอยจัดส่งสินค้าได้ หากมีบางรายการไม่มีสินค้าในสต็อกระบบจะจัดเก็บเฉพาะรายการนั้นๆลงใน Back Order และเลขที่ Group No. จะเป็นศูนย์ ส่วนรายการอื่นๆที่มีสต็อกจะถูกออก Invoice ในลำดับต่อไป

สถานะของ Back Order
สถานะของ Back Order แบ่งได้ดังนี้

1-NEW
เป็นรายการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมสินค้า
2-COMPLETED
เป็นรายการที่ถูกออก Invoice และเตรียมจัดส่ง หรือจัดส่งไปแล้ว
6-Ready To Ship
เป็นรายการที่จัดหาสินค้าไว้พร้อมแล้ว รอที่จะออก Invoice
9-CANCELLED
เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

Go to TOP