ระบบ Invoice
ในการสั่งซื้อสินค้าหากรายการที่สั่งมีสินค้าในสต็อก ระบบจะทำการออก Invoice ให้ท่านทันที หรือในกรณีทางเราได้จัดเตรียมสินค้าตาม Back Order ที่ท่านสั่งได้ครบสมบูรณ์แล้ว ทางเราจะออก Invoice ได้ทันที หลังจากนั้นเราจะติดต่อท่านเพื่อการชำระเงินในขั้นตอนต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล Invoice ได้โดยการ Login เข้าสู่ระบบ Member Service แล้วเลือก Check Invoice ตัวอย่างหน้าจอระบบ Invoice จะเป็นดังรูป

A1
เป็นส่วนที่ให้ท่านระบุเงื่อนไขสถานะของ Invoice เพื่อสำหรับแสดงผล (ในส่วนของสถานะจะอธิบายในลำดับต่อไป)
A2
CC Re-Payment ในส่วนของคอลัมน์นี้จะเกี่ยวข้องกับ Invoice ที่มีการชำระเงินแบบ Credit Card เท่านั้นโดยจะแบ่งรูปแบบออกเป็น

PAID หมายถึง Invoice นี้มีการชำระเงินผ่านระบบ Credit Card เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีนี้ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ทันที
Not Approved หมายถึง Invoice นี้มีการชำระเงินผ่านระบบ Credit Card แต่ไม่อนุมัติวงเงิน อาจเนื่องมาจาก วงเงินของท่านเต็ม หรือชนิดบัตรไม่ถูกต้อง ทางเราแนะนำให้ท่านติดต่อธนาคารของท่านโดยตรง
ซึ่งในกรณีนี้หากท่านมีความประสงค์จะชำระเงินอีกครั้ง ทางเราจะต้องยกเลิก Invoice ใบนี้แล้วออกใบใหม่เพื่อให้ท่าน ชำระเงินอีกครั้ง เนื่องจากเลขที่ Invoice ใบเดิมได้เกิด Transaction กับระบบของทางธนาคารกรุงเทพแล้ว จะไม่สามารถส่งเลขที่เดิมไป ตัดซ้ำได้อีกค่ะ ถ้ายังไม่มีการชำระเงินของ Invoice นั้นๆ ท่านจะพบปุ่ม CC Re-Payment ซึ่งท่านสามารถคลิ๊ก เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินต่อไป
A3
Tracking Code ถ้า Invoice นั้นๆมีการชำระเงินครบสมบูรณ์และทางเราได้จัดส่งสินค้าไปให้ท่านแล้ว เราจะนำเลข Tracking Code ของผู้ให้บริการ (ไปรษณีย์ไทย, DHL) มาใส่ไว้ในคอลัมน์นี้ ซึ่งท่านสามารถนำเลขนี้ไป Track หาสถานะการจัดส่งสินค้า

สถานะของ Invoice
สถานะของ Invoice แบ่งออกได้ดังนี้

1-NEW
Invoice ที่รอการชำระเงิน
2-COMPLETED
Invoice ที่ชำระเงินแล้วและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
9-CANCELLED
Invoice ที่ถูกยกเลิก

Go to TOP