การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าจัดส่งสำหรับ ลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับลูกค้าในประเทศไทย เราได้เตรียมรูปแบบการจัดส่งไว้ดังนี้

จัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน EMS ผ่านไปรษณีย์ไทย (สำหรับการชำระเงินแบบ Credit Card และโอนเงิน)
- ค่าจัดส่ง 60 บาทเมื่อสั่งสินค้าต่ำกว่า 800 บาทในหนึ่ง Invoice
- หรือ ฟรี ค่าจัดส่งเมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปในหนึ่ง Invoice

การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าจัดส่งสำหรับ ลูกค้าต่างประเทศ
การจัดส่งสินค้าต่างประเทศของเราจะมี 2 รูปแบบคือ Standard Shipment และ Express Shipment สำหรับอัตราค่าจัดส่งทั้งหมด สามารถคำนวณได้ดังนี้Shipment Charge
Shipment Charge คืออัตราค่าขนส่งต่อ 1 Invoice โดยอัตราค่าขนส่งนี้จะแตกต่างไปแต่ละโซนประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
Standard Shipment
 
Zone
Country
Charge (Baht)
1
Brunei, Cambodia, Laos, Philippines, Singapore
950.00
2
China, Hong Kong,India, Japan, Korea (South), Macau, Taiwan
1,200.00
3
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
1,500.00
4
Australia, Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Scotland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Wales
2,300.00
5
Argentina, Brazil, Canada, United States of America (USA)
2,000.00

 
Express Shipment
 
Zone
Country
Charge (Baht)
1
Hong Kong, Macau, Singapore
1,214.00
2
Australia, Brunei, Cambodia, China, Laos, New Zealand, Philippines, Taiwan
1,297.00
3
Japan, Korea (South)
1,317.00
4
India, Canada, United States of America (USA)
1,383.00
5
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Portugal, Scotland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom,Wales
1,582.00
6
Belarus, Brazi, Czech Republic, Finland, Hungary, Norway, Poland, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
2,074.00
7
Argentina
2,711.00

Shipment Units
Shipment Units จะแสดงอยู่ในส่วนของรายละเอียดของสินค้า ซึ่งจำนวนของ Shipment Units ของสินค้าแต่ละรายการอาจจะมีค่าที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก และขนาดมิติของสินค้า

Unit Charge
อัตราค่าบริการอยู่ที่ 60.00 Baht

เกี่ยวกับการจัดส่งแบบ Standard Shipment และ Express Shipment
Express Shipment เป็นการจัดส่งแบบ ผู้ส่ง-ถึง-ผู้รับ โดยตรงผ่านทาง DHL Express ซึ่งจะมีความรวดเร็วและความเที่ยงตรงกว่าแบบ Standard Shipment และในการจัดส่งรูปแบบนี้ทาง DHL จะจัดเตรียม Tracking Code ไว้เพื่อสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งไว้ด้วย

Standard Shipment เป็นการจัดแบบพัสดุลงทะเบียนแบบ EMS ระหว่างประเทศ ผ่านทางไปรษณีย์ไทย (Thailand Post), โดยไปรษณีย์ไทยจะจัดเตรียม Tracking Code ไว้เพื่อสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งไว้ด้วย

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าต่างประเทศโดยเฉลี่ย
Country
Express Shipment
เฉลี่ย (วัน)
Standard Shipment
เฉลี่ย (วัน)
Asia Pacific
2-3
5-10
Australia & New Zealand
2-3
5-10
Western Europe
2-3
5-10
USA & North America
2-3
5-10
Rest of the World
2-3
5-10

Go to TOP