*วัตถุมงคล: พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ทรงผนวชกำลังแผ่นดิน ปี2554 หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากโลหะสัมฤทธิ์ (มีโค๊ตกำกับทุกองค์) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

*วัตถุมงคล: พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ทรงผนวชกำลังแผ่นดิน ปี2554 หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากโลหะสัมฤทธิ์ (มีโค๊ตกำกับทุกองค์)

Format: Amulet
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 139,999.00
 • Our Price (Baht) : 139,999.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชกำลังแผ่นดิน ปี2554 หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากโลหะสัมฤทธิ์ มีโค๊ตกำกับทุกองค์

   พระองค์ทรงเคยมีพระดำริฯว่า ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์สืบสันติวงศ์มา ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาตามพระราชประเพณีซักเวลาหนึ่ง อันเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพาการี ตามคตินิยมอีกโสดหนึ่ง

   ล่วงเข้าศักราช 2499 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ผู้ที่ทรงนิยมนับถือโดยวิสาสะอันสนิท ถือว่ามีคุณูปการส่วนพระองค์มานั้นได้ประชวรลง อาการเป็นที่น่าวิตก พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า "ถ้าได้ทรงผนวชโดยที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว จะเป็นที่สมพระราชประสงค์ฯ" เดชะบุญได้ หายประชวรอย่างน่าประหลาด เพื่อทรงพระราชอุทิศพระกุศลสนองพระเดชพระคุณ กับเวลาอันสมควรและเป็นโอกาสตามที่ตั้งพระราชหฤทัย จึง ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 22 ตุลาคม และประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารถึง 5 พฤศจิกายน ศกเดียวกัน

   ล่วงสู่ศักราช 2554 เป็นวาระครบ 55 ปี ที่ทรงผนวช ประกอบกับเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายธวัชชัย ทวีศรี ข้าราชการบำนาญอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ กับคณะ ได้ทำการประชุมกันเป็นมติต่อความจงรักภักดีเพื่อเทิดพระบารมี จึงได้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง

   "พระบรมรูปทรงผนวชรุ่นแรกอย่างเป็นทางการ" ร่วมเฉลิมฉลองฯ เพื่อเจือจานพระราชกุศลจากในพระราชกรณียกิจทรงผนวชให้ได้รับแพร่หลายทั่วไปในหมู่ประชาราษฎรทั่วหล้า โดยมิได้เลือกหน้า และเมื่อได้นำองค์ต้นแบบให้ทอดพระเนตร พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยปรับแก้ด้วยพระองค์เอง จนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงทรงมีพระบรมราชานุญาต และให้มหาเถรสมาคม กับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษา

   ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน ทำบุญร่วมกับพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระบรมรูปขนาดบูชาหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ "ทรงผนวชพลังแผ่นดิน" ที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นแบบ และมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเป็นกรณีพิเศษ เสมือนเป็นของขวัญจากพ่อ

   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนการจัดสร้างสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช องค์ที่เห็นในภาพมีขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว  หล่อจากโลหะสัมฤทธิ์Go to TOP