หนังสือ ทองแดง ฉบับการ์ตูน (ปกอ่อน) (พิมพ์ใหม่) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

หนังสือ ทองแดง ฉบับการ์ตูน (ปกอ่อน) (พิมพ์ใหม่)

Format: Book
UPC: 9786162070808
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 195.00
 • Our Price (Baht) : 195.00
 • Promotion Price (Baht) : 100.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 02/12/2016
 • Package : Book (ปกอ่อน)
 • Credits
  • Actors : ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ถ่ายทอดเป็นภาพการ์ตูนโดย: ชัย ราชวัตร, โอม รัชเวทย์, สละ นาคบำรุง, ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์, พิษณุ ศุภนิมิตร
  • Studio : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ , วังสวนจิตรลดา
  • Synopsis :
   เรื่องราวในฉบับการ์ตูนของคุณทองแดง สุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ จากหนังสือทองแดงที่โด่งดังไปทั่วโลก ฉบับการ์ตูนเล่มนี้จึงเกิดขึ้นด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้อ่านหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนชาวไทย

   เนื้อเรื่องในหนังสือนั้น เป็นเรื่องราวตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของ "แม่แดง" ซึ่งเป็นแม่ของทองแดง พี่น้องของทองแดง เหตุการณ์วันที่ทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ลักษณะพิเศษของทองแดง อุปนิสัยใจคอและความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเสมอเหมือน นอกจากเรื่องราวของทองแดง ยังมีเรื่องของสุนัขตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองแดงอีกด้วย เช่น แม่มะลิ ทองดำ ทองแท้ และทองหลาง เป็นต้น โดยแก่นของเรื่องยังทรงเน้นในเรื่องของความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ ความมีมารยาทที่ดี และการสั่งสอนลูกผ่านทางตัวละครเอกอย่าง "ทองแดง" อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

   ถ่ายทอดเป็นภาพการ์ตูนโดยฝีมือจิตรกรระดับชาติ คุณชัย ราชวัตร และทีมจิตรกรอีก 3 ท่าน คือ คุณโอม รัชเวทย์, คุณสละ นาคบำรุง และคุณทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ โดยมีอาจารย์ พิษณุ ศุภนิมิตร เป็นที่ปรึกษาและออกแบบศิลป์ ทำให้สามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างสวยงามสมจริง ไม่ผิดความจากต้นฉบับ 

   ดังพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในคำนำหนังสือ "เรื่องทองแดง" ฉบับการ์ตูนนี้ ที่ว่า "ในครั้งนี้คุณชัย ราชวัตรเขียนการ์ตูนทูลเกล้าฯ ถวายประกอบเรื่องพระราชนิพนธ์ ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพตามเรื่องพระราชนิพนธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะคุณชัยได้ไปดูพื้นที่จริง และเขียนภาพหลายภาพที่ไม่มีภาพถ่ายตีพิมพ์ในเล่มเดิม ภาพการ์ตูนซึ่งเป็นภาพสีสดใสเหล่านี้ดูมีชีวิตชีวาเหมือนเคลื่อนไหวได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองแดงและสุนัขทรงเลี้ยงอื่นๆ แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าเรื่องสุนัข และภาพทิวทัศน์ในตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และวังไกลกังวล หัวหิน"
Go to TOP