เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานรับมอบ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ในดวงใจนิรันดร์"


ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ในดวงใจนิรันดร์" โดยมี นางสุวิสา สุวรรณลอย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), นายกรกฎ นรานิรัติศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Boomerang Online จำกัด และ นางสาวสายใจ อภิรัตน์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Boomerang Online จำกัด เป็นผู้มอบ จำนวน 2,500 ชุด เพื่อร่วมเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์แก่คนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จากนั้นได้มีการแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ.ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

Credit : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Go to TOP