เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 5 บาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก (9 มิถุนายน พ.ศ. 2539) | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

Browse

Newsletter

Keep up-to-date with new releases and great offers

เหรียญที่ระลึก: เหรียญ 5 บาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก (9 มิถุนายน พ.ศ. 2539)

Format: Coin
UPC:
Product Status
Shipping & Pickup
Checking stock...
 • SRP (Baht) : 299.00
 • Our Price (Baht) : 299.00
 • Promotion Price (Baht) : 60.00
Click to see shopping cart
details or checkout.
 • Release Date : 00/00/0000
 • Credits
  • Synopsis :
   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539
   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 ซม.

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ในราชวงศ์จักรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในระบอบการปกครองที่เรียกว่า "ประชาธิปไตย" แม้ว่าสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจะแตกต่างจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่มีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในอันที่จะทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชน ดังจะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

   ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปีเต็ม ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ประชาชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ในโอกาสพิเศษนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ซึ่งแบบตราสัญลักษณ์ของนางสาววิยะดา เจริญสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานภายใต้ตราพระบรมราชจักรีวงศ์และพระมหามงกุฎอยู่เหนือพาน 2 ชั้น มีช้างเผือกภายใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตรขนาบข้างซ้ายขวาด้านละ 1 เชือก ด้านล่างมีเลข "๕๐" และมีข้อความว่า "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙" มีความหมายโดยรวมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และเป็นพระประมุขของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต่างถวายความจงรักภักดี ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้เศวตฉัตรของพระองค์Go to TOP